• Voorwaarden

Voorwaarden


Deze voorwaarden behelzen uw gebruik van onze HemoClin websites. Lees deze voorwaarden volledig door voordat u deze Website gebruikt. Als u de voorwaarden niet accepteert, maak dat ook geen gebruik van deze Website. Als u de Website gebruikt impliceert dat dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. We voorzien deze voorwaarden af en toe van een update, dus neem ze periodiek door.


1. SITE TOEGANG


1.1 U kunt het grootste gedeelte van deze Website gebruiken zonder dat u daarvoor informatie met ons hoeft te delen. Sommige delen van deze Website zijn echter uitsluitend toegankelijk wanneer u zich heeft geregistreerd.

 

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE


2.1 Het is toegestaan onze website voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, en materiaal van deze Website te printen en te downloaden, gegeven dat u deze informatie niet aanpast zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet gebruikt, verkocht en/of hergepubliceerd worden, online of offline, zonder onze voorafgaande toestemming.


2.2 Het handelsmerk, de copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in alle materiaal op deze Website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet gekopieerd worden zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.


2.3 Behoudens paragraaf 2.1, mag geen enkel onderdeel van deze Website gekopieerd worden zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.


3. SITE BESCHIKBAARHEID


3.1 Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze Website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Soms kunnen websites echter onderhevig zijn aan problemen met de server of andere technische mankementen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor situaties waarin deze Website niet beschikbaar is.


3.2 Deze Website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door problemen als een systeemfout, onderhoud of reparatie of redenen die buiten onze controle liggen. Wanneer mogelijk geven wij onze bezoekers hierover vooraf een waarschuwing, maar zijn hiertoe niet verplicht.

 

4. BEZOEKERS GEDRAG


4.1 Met de uitzondering van persoonsgebonden informatie, dat onder ons Privacy Beleid valt, wordt al het andere materiaal dat u deze Website toestuurt als niet vertrouwelijk beschouwd. Tenzij u ons het tegendeel adviseert, zijn wij vrij om dergelijk materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, te gebruiken of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook.


4.2 Bij het gebruik van deze website mag u geen materiaal toezenden dan wel vanuit deze website zenden:
a. Als u daarvoor niet alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen;


b. Als dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk van aard is, dan wel aansteekt tot rassenhaat, breekt met geheimhouding of privacy, irritatie of hinder bij anderen veroorzaakt, aanzet tot gedrag dat voor crimineel gehouden kan worden, burgerlijke aansprakelijkheid teweeg kan brengen, of op een andere wijze in strijd is met de wet.


c. Als deze van oorsprong al schadelijk is, onder andere meer niet beperkt tot, computer virussen, Trojan Horses, beschadigde data, of andere potentieel schadelijke software of data.


4.3  Wij verlenen onze volledige medewerking aan elke aan de wet gerelateerde autoriteit of bij een rechterlijk bevel; we maken dan de identiteit of andere persoonsgebonden details bekend van een ieder die materiaal ter beschikking heeft gesteld dat is strijd is met paragraaf 4.2.


5. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES


5.1 Elke link naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangegeven. Wij hebben niet alle websites van derden nauwkeurig onderzocht en dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van derden en de inhoud daarvan. We sluiten ons niet aan bij deze websites van derden en de inhoud van die websites, en vertegenwoordigen hen ook niet. Wanneer u een website van een derde, aangegeven op deze Website, bezoekt is dat op uw eigen risico.


5.2 Wanneer u een link naar onze Website wilt plaatsen, kunt u dat alleen doen door te linken naar een pagina op deze Website (niet te kopiëren); waarbij de volgende voorwaarden van kracht zijn:


a. U geeft op geen enkele wijze aan dat wij goedkeuring hebben gegeven voor welke producten of diensten dan ook, tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen;


b. U verschaft geen verkeerde weergave van onze relatie, of verkeerde informatie over ons;


c. U linkt niet naar ons vanuit een website waarvan u niet de eigenaar bent;

d. Uw website bevat geen informatie die beledigend, controversieel is of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van elke andere persoon of op welke wijze dan ook in strijd is met de wet.


5.3 Indien u een link naar onze website plaatst die in strijd is met paragraaf 5.2 dient u ons volledig te compenseren voor alle geleden schade of verlies resulterend uit uw handelen.

 

6. DISCLAIMER

6.1 Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is. Echter, wij garanderen de correctheid of compleetheid van materiaal op deze Website niet. We maken regelmatig aanpassingen aan deze Website zonder dat vooraf aan te kondigen. Het materiaal op deze Website kan gedateerd, en in sommige gevallen incorrect zijn; wij geen verbintenis aan dat dit materiaal correct en up-to-date is.


6.2 Het materiaal op deze Website wordt zonder enige voorwaarden of garanties aangeboden. Uitgaande van het door de wet maximaal toegestane niveau, geven wij u toegang tot deze Website en het gebruik ervan op basis dat we alle vertegenwoordiging, garanties en voorwaarden uitsluiten die, m.u.v. deze voorwaarden, effect kunnen hebben in relatie tot deze Website.


6.3 De medische- en productinformatie op deze website zijn niet bedoeld als volledig. We   geven geen medische diagnose en geven u het advies een gezondheidsprofessional in het geval u een medische aandoening heeft. U kunt ook informatie uit de bijsluiter van het product halen (deze kan per land verschillen).

 

7. UITSLUITING VAN AANSPARKELIJKHEID


7.1 Wij en ook geen andere partij (al dan niet betrokken bij de productie, onderhoud of levering van deze Website) zal aansprakelijk zijn voor welk verlies of welke schade aan u of een derde dan ook die voortvloeit uit het gebruik van u of een derde van onze website. Deze uitsluiting is inclusief service of herstel kosten en, zonder beperkingen, elke andere directe, indirecte of gevolgschade, onafhankelijk of het uit onrechtmatige daad, uit contract of op andere wijze samenhang heeft met deze Website.

 

8. PRODUCTEN/GEBRUIK WERELDWIJD


8.1 Deze website is bedoeld voor internationaal gebruik. Het bevat informatie over producten die wereldwijd worden gedistribueerd en betekent niet dat deze producten ook in uw land/regio beschikbaar zijn. Producten en diensten kunnen per land/regio verschillen in uiterlijk, grootte en/of voorwaarden. De producten waaraan op deze website wordt gerefereerd kunnen onderhevig zijn aan verschillende regelgeving, afhankelijk van het land/regio.

 

9. LEIDENDE RECHTSPRAAK


Deze juridische mededeling dient te worden gehanteerd door en in overeenstemming met de internationale wetgeving. Elke kwestie die voortvloeit uit in connectie met deze juridische mededeling is onderhevig aan de exclusieve wetgeving van Amsterdam in Nederland.

 

10. ONZE GEGEVENS


YouMedical B.V. - a YouMedical Company
Rijnsburgstraat 9-11 (8th floor)
1059AT Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 679 8529
F: +31 20 524 8759
www.youmedical.com
info@youmedical.com